flexword

翻译和咨询

工商业语言服务提供商

关于flexword
面向译员:马上注册!
进行中的翻译任务
  • Cosmetics
  • Romanian English
  • 26.Jun 558 words
  • Cosmetics

   Romanian English

   26.Jun.2019 16:06:00

   558 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 27.Jun 2009 words
  • Legal services

   Finnish English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2009 words

  • Medical tools
  • Spanish German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   Spanish German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 26.Jun 1172 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   26.Jun.2019 17:06:00

   1172 words

  • Consumption goods
  • German French
  • 27.Jun 2691 words
  • Consumption goods

   German French

   27.Jun.2019 10:06:00

   2691 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Building industry
  • German Danish
  • 27.Jun 1232 words
  • Building industry

   German Danish

   27.Jun.2019 08:06:00

   1232 words

  • Food
  • Spanish German
  • 27.Jun 112 words
  • Food

   Spanish German

   27.Jun.2019 11:06:00

   112 words

  • Food
  • Spanish German
  • 27.Jun 112 words
  • Food

   Spanish German

   27.Jun.2019 11:06:00

   112 words

  • Wood material industry
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Wood material industry

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 27.Jun 520 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   27.Jun.2019 12:06:00

   520 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 26.Jun 1172 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   26.Jun.2019 17:06:00

   1172 words

  • Fertigbau Hersteller
  • Italian German
  • 01.Jul 2255 words
  • Fertigbau Hersteller

   Italian German

   01.Jul.2019 16:07:00

   2255 words

  • Paper & wooden products
  • English (UK) German
  • 26.Jun 651 words
  • Paper & wooden products

   English (UK) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   651 words

  • Mining & metals
  • English (USA) German
  • 04.Jul 26907 words
  • Mining & metals

   English (USA) German

   04.Jul.2019 12:07:00

   26907 words

  • Legal services
  • Czech English
  • 27.Jun 2906 words
  • Legal services

   Czech English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2906 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 27.Jun 2009 words
  • Legal services

   Finnish English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2009 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jul 70058 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jul.2019 12:07:00

   70058 words

  • Paper & wooden products
  • English (UK) German
  • 26.Jun 651 words
  • Paper & wooden products

   English (UK) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   651 words

  • Facility management
  • Romanian German
  • 26.Jun 493 words
  • Facility management

   Romanian German

   26.Jun.2019 18:06:00

   493 words

  • Medical tools
  • Spanish German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   Spanish German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Food
  • Latvian German
  • 11.Jul 2800 words
  • Food

   Latvian German

   11.Jul.2019 17:07:00

   2800 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Wood material industry
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Wood material industry

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Healthcare
  • Hungarian English
  • 27.Jun 1178 words
  • Healthcare

   Hungarian English

   27.Jun.2019 15:06:00

   1178 words

  • Fertigbau Hersteller
  • Italian German
  • 01.Jul 2255 words
  • Fertigbau Hersteller

   Italian German

   01.Jul.2019 16:07:00

   2255 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 27.Jun 2009 words
  • Legal services

   Finnish English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2009 words

  • Mining & metals
  • English (USA) German
  • 04.Jul 26907 words
  • Mining & metals

   English (USA) German

   04.Jul.2019 12:07:00

   26907 words

  • Chemical industry
  • English (UK) German
  • 27.Jun 520 words
  • Chemical industry

   English (UK) German

   27.Jun.2019 12:06:00

   520 words

  • Metal industry
  • Finnish German
  • 26.Jun 149 words
  • Metal industry

   Finnish German

   26.Jun.2019 16:06:00

   149 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 03.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   03.Jul.2019 17:07:00

   34127 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 26.Jun 1172 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   26.Jun.2019 17:06:00

   1172 words

  • Legal services
  • Czech English
  • 27.Jun 2906 words
  • Legal services

   Czech English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2906 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Paper & wooden products
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Paper & wooden products

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 26.Jun 1172 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   26.Jun.2019 17:06:00

   1172 words

  • Mining & metals
  • English (USA) German
  • 04.Jul 26907 words
  • Mining & metals

   English (USA) German

   04.Jul.2019 12:07:00

   26907 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Medical tools
  • Russian German
  • 26.Jun 25 words
  • Medical tools

   Russian German

   26.Jun.2019 14:06:00

   25 words

  • Fertigbau Hersteller
  • French German
  • 28.Jun 2187 words
  • Fertigbau Hersteller

   French German

   28.Jun.2019 12:06:00

   2187 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Wood material industry
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Wood material industry

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Cosmetics
  • Hungarian English
  • 26.Jun 1172 words
  • Cosmetics

   Hungarian English

   26.Jun.2019 17:06:00

   1172 words

  • Legal services
  • German Spanish
  • 27.Jun 3519 words
  • Legal services

   German Spanish

   27.Jun.2019 15:06:00

   3519 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Legal services
  • Czech English
  • 27.Jun 2906 words
  • Legal services

   Czech English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2906 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 27.Jun 2009 words
  • Legal services

   Finnish English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2009 words

  • Consumption goods
  • German French
  • 27.Jun 2691 words
  • Consumption goods

   German French

   27.Jun.2019 10:06:00

   2691 words

  • Electrotechnics
  • English German
  • 26.Jun 1336 words
  • Electrotechnics

   English German

   26.Jun.2019 15:06:00

   1336 words

  • Medical tools
  • French German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   French German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Fertigbau Hersteller
  • French German
  • 28.Jun 2187 words
  • Fertigbau Hersteller

   French German

   28.Jun.2019 12:06:00

   2187 words

  • Fertigbau Hersteller
  • French German
  • 28.Jun 2187 words
  • Fertigbau Hersteller

   French German

   28.Jun.2019 12:06:00

   2187 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Medical tools
  • Spanish German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   Spanish German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Medical tools
  • French German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   French German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Paper & wooden products
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Paper & wooden products

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Medical tools
  • French German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   French German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Fertigbau Hersteller
  • Italian German
  • 01.Jul 2255 words
  • Fertigbau Hersteller

   Italian German

   01.Jul.2019 16:07:00

   2255 words

  • Electrotechnics
  • Spanish German
  • 09.Jul 34127 words
  • Electrotechnics

   Spanish German

   09.Jul.2019 15:07:00

   34127 words

  • Electrotechnics
  • English German
  • 26.Jun 1336 words
  • Electrotechnics

   English German

   26.Jun.2019 15:06:00

   1336 words

  • Wood material industry
  • German English
  • 01.Jul 5418 words
  • Wood material industry

   German English

   01.Jul.2019 15:07:00

   5418 words

  • Medical tools
  • Spanish German
  • 26.Jun 2643 words
  • Medical tools

   Spanish German

   26.Jun.2019 17:06:00

   2643 words

  • Consumption goods
  • German French
  • 27.Jun 2691 words
  • Consumption goods

   German French

   27.Jun.2019 10:06:00

   2691 words

  • Legal services
  • French English
  • 27.Jun 2452 words
  • Legal services

   French English

   27.Jun.2019 15:06:00

   2452 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Legal services
  • Czech English
  • 27.Jun 2906 words
  • Legal services

   Czech English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2906 words

  • Legal services
  • Dutch English
  • 26.Jun 2800 words
  • Legal services

   Dutch English

   26.Jun.2019 15:06:00

   2800 words

  • Legal services
  • Finnish English
  • 27.Jun 2009 words
  • Legal services

   Finnish English

   27.Jun.2019 12:06:00

   2009 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

  • Legal services
  • German Spanish
  • 27.Jun 3519 words
  • Legal services

   German Spanish

   27.Jun.2019 15:06:00

   3519 words

  • Consulting
  • English (USA) German
  • 26.Jun 6405 words
  • Consulting

   English (USA) German

   26.Jun.2019 15:06:00

   6405 words

标准翻译管理

与我们合作,您才能体会到真正的顾客至上。

如果任务很苛刻,有多少公司能够兑现他们的承诺?

flexword®信守诺言:能力强、能胜任、任何时候都灵活

这使我们成为语言服务公司中的顶级优质服务商。

即使是最复杂的项目和最苛刻的任务,我们也能提供高效的方案。

flexword
翻译和咨询

完善的工作流程,高效的IT网络:

我们拥有5000多名经专业培训、经验丰富的专业翻译、校对、口译人员和语言工程师,这是一个庞大的国际团队。我们具有质资的项目经理用他们专业和可靠的方式完成各种规模的语言服务项目。

请给我们挑战 – 我们精诚团结,将使您的国际项目真正成功!