Da li radite po principu duple provere?

Odgovor je, naravno, da. Naši standardi su, tehnički, daleko superiorniji od toga. U prevodiličkoj industriji termin „Princip duple provere“ označava da prevode proverava još jedna osoba koja obezbeđuje „dodatni par očiju“, ali zahtevi za taj „dodatni par očiju“ nisu navedeni. Mi isključivo radimo po EN ISO 17100 standardu za prevodilačke usluge, što obezbeđuje da lektorat – EN ISO 17100 standard za prevodilčake usluge koristi ovaj termin - obavlja drugi prevodilac koji poseduje prevodilčku kvalifikaciju i jezičko znanje propisano standardom EN ISO 17100.

 

 

Kako su Mannheimer Sprachendienst i flexword povezani?

To je jedna te ista firma. Mannheimer Sprachendienst Miš-Čak & Partner se još od 1992. godine razvija u jednu od vodećih prevodilačkih agencija u Evropi.

flexword®, flexword international communication®, flexword translators & consultants®, flexword medical translations®, flexword specialist translations®, flexword business translations® su već nekoliko godina registrovane robne marke firme Mannheimer Sprachendienst Miš-Čak & Partner.

S obzirom na međunarodnu prirodu poslovanja, promena imena kompanije iz Mannheimer Sprachendienst Miš-Čak & Partner u flexword Miš-Čak & Partner bio je sledeći logičan korak.

S tim u vezi, važno je naglasiti da smo samo promenili ime. Nismo promenili pravni status preduzeća, nismo osnovali novu firmu, nije bilo spajanja firmi niti se desila bilo kakva druga promena korporativne forme.

Preduzeće će nastaviti da postoji sa istim rukovodstvom, pod istim registarskim brojem u društvenom registru, sa istim pravima i obavezama. Svi okvirni sporazumi, ugovori o poverljivosti podataka i sporazumi o saradnji zaključeni sa Mannheimer Sprachendienst Miš-Čak & Partner, kao i svi sporazumi i obaveze na koje se Mannheimer Sprachendienst Miš-Čak & Partner obavezao, će nastaviti da se primenjuju.

 

 

Kako obezbeđujete da su podaci Vaših klijenata zaštićeni od trećeg lica?

Poverljivost i sigurnost podataka su glavni prioriteti zbog posebnog poslovnog odnosa sa klijentima koji je povezan sa rukovanjem osetljivim i poverljivim podacima. Poverljivost i sigurnost podataka će uvek imati prioritet kod preuzimanja, obrade, korišćenja i prenosa istih. 

Svaki radnik flexworda potpisuje ugovor o poverljivosti podataka, a dodatne odredbe za prevodioce i lektore sadrže striktne klauzule o bezbednosti i poverljivosti podataka.

Svi sistemi za obradu podataka u flexwordu su zaštićeni lozinkom. Svaki korisnik ima svoje pristupne podatke. Administrator mreže menja ove pristupne podatke u redovnim vremenskim intervalima.

Prava pristupa i preuzimanja su individualno dodeljena ili ograničena za svakog korisnika i to podešavanjem servera putem korisničkih naloga ili podešavanjem softvera za obradu porudžbe. Pored toga, svaka aktivnost se nesumnjivo može pripisati samo jednom korisniku u svim sistemima za obradu podataka. 

flexword ne koristi cloud sisteme za skladišenje kao ni privremeno skladištenje podataka dobijenih od klijenata.

Svi podaci za projekte naših klijenata se čuvaju na serveru koji se fizički nalazi u našim prostorijama u Manhajmu. Bezbedna VPN veza može biti napravljena za eksterni pristup podacima projekta, npr. za honorarne prevodioce, a projekat može biti procesuiran interno bez potrebe za prosleđivanjem podataka.

Možete li dati preporuku koji sistem prevodilačke memorije/CAT alat mislite da je nabolji?

flexword koristi različite sisteme prevodilačkih memorija i alata za terminologiju u zavisnosti od zahteva porudžbe, formata podataka i specifikacije projekta. Zavisno od konkretnog projekta, glavni programi koje koristimo su: SDL Trados Studio, Across Language Server, MemoQ ili STAR Transit, a oni se kombinuju sa odgovarajućim alatima za terminolgiju kao što su SDL MultiTerm ili Crossterm.

flexword je pravi kontakt partner za kvalifikovane i nepristrasne preporuke, kao i obrazloženje prednosti i mana svakog pojedinačnog alata nakon što smo pažljivo sagledali stvarne i ciljne zahteve Vašeg preduzeća. Bilo bi nam drago da Vas podržimo u uvođenju optimalnog CAT alata za Vaše preduzeće.

Da li se dodatno naplaćuje održavanje prevodilčkih memorija i baza terminolgije specifične za klijenta?

Licenciranje, instalacija i upotreba sistema prevodilačke memorije i alata za terminologiju uključuje visok nivo investicija u najnovijim CAT tehnologijama.

Pravilna upotreba CAT alata zahteva kvalifikovane i obučene članove tima.

Profesionalne prevodilačke agencije ovu investiciju vide kao meru za osiguranje kvaliteta. U flexwordu se upotreba CAT tehnologija računa kao i standardna cena po reči.

Pored korišćenja ovih CAT funkcija u standardnom radnom procesu, flekword nudi veliki broj dodatnih usluga u oblasti upravljanja prevodilačkih memorija i terminologije. Kao deo standarda, sva prava vlasništva i korišćenja prevodilačkih memorija i baze terminologije pripadaju flexwordu. flexword se slaže sa individulanom strukturom troškova za klijentovo upravljanje prevodilačkom memorijom/terminologijom, pa i za CAT licencu sa statusom klijenta, u zavisnosti od specifičnosti situacije.

 

Da li pravite podugovore za prevodilačke naloge, kao na primer sa drugim prevodilačkim agencijama?

Prevodilčke naloge obrađuju samo flexwordovi stalni radnici, koji preuzimaju ulogu projektnih menadžera u svakom pojedinačnom slučaju. Jedan od flexwordovih poslovnih načela je da flexword nikada ne pravi podugovore sa drugim prevodilačkim agencijama. Šta više, prevodioci, lektori i drugi jezički stručnjaci koji sa flexwordom honorarno sarađuju, ugovorm se obavezuju da će lično izneti projekat koji mu je dodeljen. Prema uslovima porudžbine, oni ne smeju da prave podugovore sa kooperantima ili prevodiocima-saradnicima. Ovo je flexwordov oglašivački apel u prevodilačkoj industriji.

Kako računate rokove isporuke? Da li izvršavate proveru izvodljivosti?

Navedeni rokovi isporuke su kreirani na osnovu strogo definisanog procesa rada što nam omogućava da damo precizne informacije. Zahvaljujući strogo definisanim procesima rada, jednostavnom projektnom dokumentacijom i unapred određenim kanalima komunikacije u mogućnosti smo da na izmene u poslednjem trenutku fleksibilno reagujemo na raspoloživost osoblja. Rokovi isporuke mogu biti ispinjeni i ukoliko se okolnosti projekta promene. flexword je po ovom oglašivačkom apelu dobro poznat i cenjen među svojim klijentima.

Rokovi isporuke navedeni u ponudama su zasnovani na 25 godina iskustva u prevodilačkom menadžemntu.

Ovi rokovi isporuke uzimaju u obzir faktore kao što su vrsta teksta, jezički inženjering, prosečan učinak profesionalnog prevodioca ili lektora u zadatoj specijalističkoj oblasti, kao i nadgledanje i konačna kontrola kvaliteta od strane projektnog menadžera.

Koje kriterijume koristite za procenu kvalifikacije Vaših prevodilaca i projektnih menadžera?

Prevodilački menadžment u flexwordu je sertifikovan u skladu sa EN ISO 17100.

flexwordovi interni standardi kvaliteta prevazilaze zahteve EN ISO 17100 standarda za prevodilačke usluge.

U flexwordu mi pridajemo veliku važnost višem nivou formalnog prevodilčkog obrazovanja, te ono predstavlja obavezan minimalan uslov.

Za jezike gde takvo obrazovanje nije moguće, zahteva se ekvivalentno formalno obrazovanje.

Pored toga, naši stručni prevodioci imaju najmanje pet godina profesionalnog prevodilačkog iskustva. Ovaj uslov je obavezan.

 

Da li imate iskustva u prevođenju veb stranica i online prodavnica?

Da, prevođenje veb stranica i online prodavnica je deo flexwordovih standardnih usluga.

Redovno radimo na prevodilačkim projektima sa mesečnim obimom od oko 50 000-70 000 reči, a u toku najvećeg opterećenja i više od 1.2 milion reči za samo jednog klijenta u roku manjem od tri meseca.

Generalno gledano, pored sadržaja online prodavnice, mi takođe prevodimo i tehničku dokumentaciju, uputstva za upotrebu i informacije o proizvodu za online portale.

 

Da li flexword koristi mašinsko prevođenje?

Mašinsko prevođenje je važan element i treba ga uzeti u obzir kao deo prevodilačkog procesa rada za standardizovane tekstove sa visokom stopom ponavljanja - pretežno tehnički tekstovi i baze terminologije.

Profesionalna upotreba prevodilačkih mašina može značajno smanjiti troškove i vreme obrade.

Važno je imati na umu da mašinsko prevođenje još uvek ima ograničenja u odnosu na prevođenje profesionalnog strućnog prevodioca. Drugi važan faktor je zaštita podataka, koje i ne postoji prilikom korišćenja javnih prevodilačkih mašina.

Iz ovih razloga, flexword koristi mašinsko prevođenje kao deo prevodilačkog procesa rada samo i isključivo ako je to klijent zahtevao ili odobrio.

Imajte u vidu da, kako bi prevodilačke mašine dostigle isti standard humanog profesionalnog prevođenja, sam standard post-editovanja mora biti na ekstremno visokom nivou za tekstove koji su prethodno mašinski prevedene.