STRUČNE OBLASTI
 • Finansijsko pravo
 • Poslovno pravo
 • Komercijalno i korporativno pravo
 • Stečajno pravo
 • Akcionarsko pravo
 • Potrošačko pravo
 • Administrativno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Autorsko pravo
 • Zakon o patentima i trgovačkim markama
 • Autorsko pravo
 • Građansko pravo
 • IT pravo
 • Stečajno pravo
 • Zakon EU
 • Zakon o radu
 • Građansko pravo, zakon o osiguranju, i sl.

 

STRUČNE POSLOVNE OBLASTI
 • Bankarstvo
 • Finansije, Menadžemnt računovodstva
 • Godišnji izveštaji, završni računi
 • Berze, deonice i akcije
 • Investicioni fondovi (KIID, itd.)
 • Oporezivanje
 • Osiguranje
 • MRS Računovodstvo
 • Računovodstvo
 • Trgovački marketing, spoljna trgovina
 • Poslovni menadžment
 • Administrativno poslovni menadžment
 • Ekonomska politika
 • Ekonomska istraživanja
 • Nacionalna ekonomija
 • Poslovni menadžment spajanja & i akvizicije (M & A)
 • Istraživanje tržišta
 • Marketing
 • Ljudski resursi
 • Ekonomija rada
 • Logistika
 • Transport i saobraćaj
 • Medija menadžment
 • Grupni menadžment
 • Inženjerski menadžemnt
 • Ekonomska sociologija, i sl.

 

VRSTA TEKSTOVA I DOKUMENATA
 • Statuti, trgovački sporazumi, ugovori o delu, ugovori o licenci, ugovori o radu
 • Godišnji finansijski izveštaji, završni računi, računovodstvo, procene vrednosti preduzeća
 • EU direktive i propisi, zakonodavni tekstovi, isl.
 • Patenti
 • Zahtevi za tužbu, izjave odbrane, druga parnička dokumentacija, i sl.
Više od 2.000 stručnih prevodilaca i lektora za pravne i ekonomske tekstove

Više od 2.000 stručnih prevodilaca i lektora za pravne i poslovne tekstove

 • Prevodioci specijalizovani za prvane i poslovne tekstove
 • Lektori sa iskustvom u pravnim, poslovnim i ekonomskim poslovim
 • Stručni prevodioci koji posjeduju dodatno poslovno obrazovanje ili obrazovanje u oblasti prava
 • Advokati, poslovni administratori, ekonomisti, i sl.

 

STRUČNI PREVODI PRAVNIH I POSLOVNIH TEKSTOVA - sertifikovan prema EN ISO 17100 standardu

flexwordovi® prevodioci koji su se specijalizovali u polju prava, pokrivaju pun spektar pravnih i poslovnih tekstova:

Stručni prevodioci pravnih i poslovnih tekstova podležu zakonu o krivičnoj odgovornosti prema standardima EN ISO 17100, EN ISO 9001-sertifkovan za upravljanje kvalitetom

 

Vrsta tekstova i dokumenata, npr.

 • Statuti, trgovački sporazumi, ugovori o delu, ugovori o licenci, ugovori o radu
 • Trgovački sporazumi
 • Ugovori o delu
 • Ugovori o licenci
 • Ugovori o radu
 • Godišnji finansijski izveštaji
 • Završni računi
 • Računovodstvo
 • Procene vrednosti preduzeća
 • EU direktive i propisi
 • Zakonodavni tekstovi
 • Patenti
 • Zahtevi za tužbu
 • Izjave odbrane
 • Druga parnička dokumentacija, i sl.
STRUČNE OBLASTI

Pravo

 • Poslovno pravo
 • Komercijalno i korporativno pravo
 • Stečajno pravo
 • Akcionarsko pravo
 • Potrošačko pravo
 • Administrativno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Autorsko pravo
 • Zakon o patentima i trgovačkim markama
 • Zakon EU
 • Zakon o radu
 • Građansko pravo
 • Zakon o osiguranju

 

Biznis

 • Bankarstvo i berza
 • Finansije, Menadžemnt računovodstva
 • Trgovački marketing, spoljna trgovina
 • Poslovni menadžment
 • Administrativno poslovni menadžment
 • Grupni menadžment
 • Medija menadžment
 • Grupni menadžment
 • Inženjerski menadžemnt
 • Ekonomska sociologija, i sl.