Vrste tehnoloških, prirodnjačkih i IT tekstova i dokumenata

 

 • Priručnici za korisnike i uputstva za upotrebu, tehnička dokumentacija
 • Podaci o proizvodu, dokumnatcija o održavanju
 • Tehnički crteži, sheme
 • Tehničke karakteristike
 • Testiranja i procedure odobravanja, patenti
 • Lokalizacija softvera, i sl.

 

 

Više od 1500 specijalizovanih stručnih prevodilaca

 

 • Prevodioci specijalizovani za tehnološke, prirodnjačke i IT tekstove
 • Lektori specijalizovani u poljima tehnologije i prirodnih nauka
 • Stručni prevodioci koji posjeduju dodatno obrazovanje u oblasti tehnologije ili prirodnih nauka
 • Bilingvalni inženjeri, prirodnjaci i informatičari sa više godina iskustva u prevođenju i/ili lektorisanju

 

Važeći industrijski standardi, EU direktive i standardi EU

 

 • EN ISO 17100 (prevodilačke usluge)
 • EN ISO 9001 (sistemi za upravlajnje kvalitetom)
 • EN ISO 12100  (sigurnost mašina)
 • EN ISO 14121-1 (sigurnost mašina - procena rizika)
 • DIN EN 61010 (sigurnosni zahtevi za električnu opremu za merenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu)

 

Izgradnja i građevinska industrija

 

 • Izgradnja i civilno inženjerstvo
 • Industrija građevinskog materijala
 • Građevinske mašine
 • Drumska i železnička izgradnja

 

Energetika i generisanje energije

 

 • Izvori energije
 • Nuklearna goriva
 • Obnovljiva energija, solarna energija
 • Energija vetra
 • Geotermalna energija
 • Biomasa
 • Nuklearna goriva
 • Termo elektrane
 • Fotonaponski sistemi
 • Elektrane na gas i parne turbine
 • Grejni sistemi
 • Kogeneracija
 • Nuklearna elektrana
 • Termoelektrane/toplane

 

Metalurgija

 

 • Obrada metala
 • Tehnologija livenja
 • Galvanotehnika

 

Hemijska industrija

 

 • Hemikalije
 • Boje & lakovi
 • Plastika
 • Veštačka vlakna
 • Kompozitni materijali
 • Petrohemikalije

 

Električna i elekronska industrija

 

 • Električni i aparati za domaćinstvo
 • Mikroelektronika
 • PCB ploče i poluprovodnička tehnologija
 • NC i CNC mašine
 • Potrošačka elektonika

 

 

Automobilska industrija

 

 • Auto inženjerstvo
 • Moto inženjerstvo
 • Šinska vozila
 • Železnička tehnologija

 

Aero inženjerstvo

 

 • Avio industrija
 • Avijacija

 

Brodska industrija

 

 • Brodogradnja
 • Gradnja čamaca
 • Brodska industrija

 

Mašinski alati, mašine i postrojenja

 

 • Postrojenja
 • Automatizacija
 • Rasveta
 • Štamparska industrija
 • Fina mehanika
 • Transportna tehnologija
 • Proizvodnja opreme
 • Mašinstvo
 • Laserski uređaji
 • Optički instrumenti
 • Valjaonice
 • Mašinkse alatke
 • Pumpanje
 • Hidraulika
 • Tehnologija proizvodnje
 • Procesno inženjerstvo
 • Tehnologija za merenje i kontrolu

 

Drugi industrijski sektori

 

 • Tekstilna industrija
 • Industrija stakla
 • Drvna industrija
 • Proizvodnja keramike
 • Papirna industrija
 • Industrija pneumatika
 • Industrija ambalaže

 

Prirodne nauke

 

 • Neorganska i organska hemija
 • Biohemija
 • Prirodna nauka
 • Biotehnologija
 • Fizička hemija
 • Geonauka
 • Geologija
 • Mineralogija
 • Matematika
 • Fizika
 • Optika
 • Mikroskopija

 

Informaciona tehnologija

 

 • Kompjuterske aplikacija
 • CRM sistemi
 • CAx tehnologije (CAF/CAM/CAP, i sl.)
 • Softver
 • Hardver
 • Procesori
 • Telekomunikaciona tehnologija
 • Informatika