Internacionalni B2B Marketing i Prodaja
 • Prikupljanje kontakata
 • Proveravanje adresa kontakata
 • Istraživanje tržišta
 • Istraživanje tržišta
 • Analiza tražnje i mogućnosti
 • Telemarketing
 • Slanje i praćenje e-mailova
 • Ugovaranje saradnje među firmama
 • Prodajna komunikacija
 • Analiza zadovoljstva klijenata

 

Recept za uspeh internacionalnog marketinga
 • Precizno definisanje ciljeva projekta
 • Budžetski orijentisan koncept
 • Precizan brifing
 • Uzimanje u obzir specifičnosti pojedinih zemalja
 • Preduzetnički pristup
 • Ambisciozni, najvisočiji ciljevi
 • Fleksibilnost tokom svake faze projekta
 • Startegija zasnovana na održivim uspesima
 • Implementacija orijentisana na rezultate

 

Prikupljanje kontakata

Primer projekta

 • Definisanje kriterijuma za bazu podataka prodaje
 • Unos neobrađenih kontakt informacija po kriterijumu date selekcije
 • Obrada podataka
 • Brisanje duplikata
 • Dalja ažuriranja i osnovna istraživanja
 • “Cold” kontakti
 • Provera osnovnih podataka (adrese, broj(evi) telefona, sektori prodaje, zaposleni, kontakt osobe), kontakt osoba
 • Prosleđivanje klijentu
  zbog blagovremene obrade
Ugovaranje sastanaka

Primer projekta

 • Kategorizacija kontakata
 • Obrada podataka, istraživanje, baza podataka prodaje
 • Inicijalni kontakt
 • Određivanje potreba, kontakt osobe, potencijala (ako je primenjivo),i sl.
 • Slanje e-mailova
 • Korespondencija u kojoj se koristi marketing dokumentacija na odgovarajućem jeziku
 • Održavanje komunikacije
 • Određivanje potreba, kontakt osobe, prodajni potencijal, planiranje projekta, dobavljača, kanala distribucije, i sl.
 • Prosleđivanje ugovorenih poslovnih sastanaka prodajnom sektoru na dalju obradu

 

 

 

Pronalazak potencijalnih klijenata

Usluga: Pronalazak potencijalnih klijenata

Koncept projekta u zavisnosti od definisane tržišne niše, baze podataka (određivanje količine neobrađenih kontakt informacija), definisane ciljne grupe, definisanog cilja projekta (količina x zainteresovanih/x potencijalnih klijenata)

 

Primer projekta

 

 • Inicijaln kontakt: Određivanje potreba, kontakt osobe, potencijala (ako je primenjivo),i sl.
 • Slanje e-mailova: Korespondencija u kojoj se koristi marketing dokumentacija na odgovarajućem jeziku
 • Održavanje komunikacije: Određivanje potrebe, kontakt osobe, prodajnog potencijala, planiranja projekta, dobavljača, kanala nabavke, i sl.
 • Obrada odgovora
 • Slanje ponuda
 • Obrada zahteva
 • Dalja obrada u skladu sa specifikacijama
 • Organizovanje poslovnih sastanaka
Dodatne usluge
 • Obrada / provera dostupnih baza podataka
 • Upisivanje i provera novih kontakata nakon prvih telefonskih poziva
 • Prilagođavanje načina komunikacije u zavisnosti od ciljne države / toka projekta / zadatka
 • Prevod marketinškog materijala / e-mail komunikacija u što kraćem roku
 • Određivanje trenutnih dobavljača kontakta
 • Prosleđivanje odgovora, u zavisnosti na lanac komunikacije
 • Organizovanje poslovnih sastanaka

 

Primer projekta

“Cold” telefonski pozivi

 • Profesionalan i individualan pozdrav
 • Lični komunikacijski stil

Utvrđivanje podataka relevantnih za projekat

 • Kontakt osoba
 • E-mail addresa/broj telefona /pozicija kontakt osobe
 • Cilj kompanije
 • Kategorija prodaje
 • Zainteresovanost: Da/Ne
 • Ako je moguće odrediti ko su trenutni dobavljači
 • Klasifikovanje po kategorijama „zainteresovan“, „VIP“, „Super VIP“
 
Slanje prodajnog kataloga

Praćenje kontakata kojima je poslat prodajni katalog

Kompletiranje podataka vezanih za projekat:

 • E-mail addresa/broj telefona /pozicija kontakt osobe
 • Cilj kompanije
 • Kategorija prodaje
 • Zainteresovanost: Da/Ne
 • Ako je moguće odrediti ko su trenutni dobavljači
 • Određivanje potencijalnog prodajnog opsega
 • Zainteresovanost za poslovni sastanak u zatvorenom: da/ne
 
Prosleđivanje interesantnih/najinteresantnijih kontakata
 • klijentu na dalju obradu

Dva do četiri pokušaja uspostavljanja komunikacije sa nedostupnim kontaktima

Dodatno istraživanje
 • Nevalidni brojevi telefona/web adrese
 • Kada se odrede važeće informacije: ažuriraju se podaci i vrši se “cold” telefonski kontakt.
Prosleđivanje podataka klijentu

 

U svetu postoje mnoga tržišta sa nesagledivimim potencijalima. Neprekidno istraživanje ovih svetskih tržišta zahteva preduzetničku ekspertizu i dobro osmišljen koncept.

Ključ sveta je u uključivanju relevantnih jezika i kultura u Vašu marketinšku kampanju. Naš odabrani tim stručnjaka nije samo ekspert u vladanju jezičkih finesa ciljne zemlje, već poseduje i zavidno znanje kulturne baštine koje koristi ciljano i efikasno.

 

Mi znamo da je potpuno informisanje i temeljno planiranje idealna polazna tačka uspešnog projekta. Preduzetničkim pristupom i profesionalnom, disciplinovom i implementacijom orijentisanom na krajnji cilj, mi ostvarujemo i najambicioznije planove. Ovi faktori stvaraju optimalne uslove za nenadmašan, internacionalan uspeh Vašeg projekta.

Telefonski marketing, e-mail kampanje, reklamne kampanje, prodajna korespodencija:

Kako Vi želite da počenete? Mi ćemo dati najviši prioritet profesionalnom pokretanju Vaše kampanje.

Mi postižemo odličen rezultate identifikujući se sa projektom kao i ponosno obavljajući naš posao.

Još:
Telefonska prodaja · e-mail · Zadovoljni klijenti · B2B · Marketinško istraživanje