flexword

翻译和咨询

工商业语言服务提供商

关于flexword
面向译员:马上注册!
进行中的翻译任务
  • Food
  • Turkish English
  • 18.Jul 946 words
  • Food

   Turkish English

   18.Jul.2019 10:07:00

   946 words

  • Food
  • Italian German
  • 18.Jul 181 words
  • Food

   Italian German

   18.Jul.2019 10:07:00

   181 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Assets & facilities
  • English (UK) German
  • 18.Jul 880 words
  • Assets & facilities

   English (UK) German

   18.Jul.2019 15:07:00

   880 words

  • Legal services
  • English German
  • 18.Jul 1481 words
  • Legal services

   English German

   18.Jul.2019 10:07:00

   1481 words

  • Assets & facilities
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Assets & facilities

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Medical tools
  • Dutch English
  • 19.Jul 628 words
  • Medical tools

   Dutch English

   19.Jul.2019 12:07:00

   628 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 18.Jul 545 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   545 words

  • Medical tools
  • Polish German
  • 18.Jul 368 words
  • Medical tools

   Polish German

   18.Jul.2019 10:07:00

   368 words

  • Market research
  • English (UK) Italian
  • 19.Jul 6089 words
  • Market research

   English (UK) Italian

   19.Jul.2019 14:07:00

   6089 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Medical tools
  • German English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   German English

   18.Jul.2019 10:07:00

   628 words

  • Medical tools
  • Polish German
  • 18.Jul 368 words
  • Medical tools

   Polish German

   18.Jul.2019 10:07:00

   368 words

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Assets & facilities
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Assets & facilities

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Construction materials
  • English (UK) German
  • 19.Jul 1000 words
  • Construction materials

   English (UK) German

   19.Jul.2019 11:07:00

   1000 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Assets & facilities
  • English (UK) German
  • 18.Jul 880 words
  • Assets & facilities

   English (UK) German

   18.Jul.2019 15:07:00

   880 words

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Food
  • Italian German
  • 18.Jul 181 words
  • Food

   Italian German

   18.Jul.2019 10:07:00

   181 words

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Medical tools
  • Danish English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   Danish English

   18.Jul.2019 20:07:00

   628 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 18.Jul 1191 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   1191 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 18.Jul 834 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   18.Jul.2019 12:07:00

   834 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jul 70058 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jul.2019 12:07:00

   70058 words

  • Medical tools
  • Danish English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   Danish English

   18.Jul.2019 20:07:00

   628 words

  • Assets & facilities
  • English (UK) German
  • 18.Jul 880 words
  • Assets & facilities

   English (UK) German

   18.Jul.2019 15:07:00

   880 words

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 18.Jul 1191 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   1191 words

  • Medical tools
  • Dutch English
  • 19.Jul 628 words
  • Medical tools

   Dutch English

   19.Jul.2019 12:07:00

   628 words

  • Building industry
  • English (UK) German
  • 19.Jul 1000 words
  • Building industry

   English (UK) German

   19.Jul.2019 11:07:00

   1000 words

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Food
  • Russian German
  • 18.Jul 181 words
  • Food

   Russian German

   18.Jul.2019 10:07:00

   181 words

  • Legal services
  • English German
  • 18.Jul 1481 words
  • Legal services

   English German

   18.Jul.2019 10:07:00

   1481 words

  • Medical tools
  • German English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   German English

   18.Jul.2019 10:07:00

   628 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Metal industry
  • English German
  • 18.Jul 44131 words
  • Metal industry

   English German

   18.Jul.2019 09:07:00

   44131 words

  • Assets & facilities
  • French German
  • 18.Jul 917 words
  • Assets & facilities

   French German

   18.Jul.2019 16:07:00

   917 words

  • Internet
  • English (USA) German
  • 23.Jul 1 words
  • Internet

   English (USA) German

   23.Jul.2019 12:07:00

   1 words

  • Automotive industry
  • Norwegian English
  • 22.Jul 15114 words
  • Automotive industry

   Norwegian English

   22.Jul.2019 12:07:00

   15114 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Medical tools
  • Polish German
  • 18.Jul 368 words
  • Medical tools

   Polish German

   18.Jul.2019 10:07:00

   368 words

  • Legal services
  • English German
  • 18.Jul 1481 words
  • Legal services

   English German

   18.Jul.2019 10:07:00

   1481 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Metal industry
  • English German
  • 18.Jul 44131 words
  • Metal industry

   English German

   18.Jul.2019 09:07:00

   44131 words

  • Assets & facilities
  • French German
  • 18.Jul 917 words
  • Assets & facilities

   French German

   18.Jul.2019 16:07:00

   917 words

  • Medical tools
  • German English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   German English

   18.Jul.2019 10:07:00

   628 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Legal services
  • Danish English
  • 30.Jul 4707 hours
  • Legal services

   Danish English

   30.Jul.2019 15:07:00

   4707 hours

  • Consumption goods
  • Italian English
  • 19.Jul 318 words
  • Consumption goods

   Italian English

   19.Jul.2019 09:07:00

   318 words

  • Medical tools
  • Polish German
  • 18.Jul 368 words
  • Medical tools

   Polish German

   18.Jul.2019 10:07:00

   368 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jul 70058 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jul.2019 12:07:00

   70058 words

  • Medical tools
  • German English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   German English

   18.Jul.2019 10:07:00

   628 words

  • Medical tools
  • Portuguese English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   Portuguese English

   18.Jul.2019 20:07:00

   628 words

  • Medical tools
  • Danish English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   Danish English

   18.Jul.2019 20:07:00

   628 words

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 18.Jul 1191 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   1191 words

  • Medical tools
  • German English
  • 18.Jul 628 words
  • Medical tools

   German English

   18.Jul.2019 10:07:00

   628 words

  • Food
  • Russian German
  • 18.Jul 181 words
  • Food

   Russian German

   18.Jul.2019 10:07:00

   181 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Assets & facilities
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Assets & facilities

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jul 70058 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jul.2019 12:07:00

   70058 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 18.Jul 545 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   545 words

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 18.Jul 1191 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   1191 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Medical tools
  • Dutch English
  • 19.Jul 628 words
  • Medical tools

   Dutch English

   19.Jul.2019 12:07:00

   628 words

  • Construction materials
  • French German
  • 19.Jul 1000 words
  • Construction materials

   French German

   19.Jul.2019 11:07:00

   1000 words

  • Legal services
  • English (UK) German
  • 22.Jul 44131 words
  • Legal services

   English (UK) German

   22.Jul.2019 12:07:00

   44131 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Assets & facilities
  • English (UK) German
  • 18.Jul 880 words
  • Assets & facilities

   English (UK) German

   18.Jul.2019 15:07:00

   880 words

  • Assets & facilities
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Assets & facilities

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 18.Jul 545 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   545 words

  • Automotive industry
  • Hungarian German
  • 22.Jul 4707 hours
  • Automotive industry

   Hungarian German

   22.Jul.2019 12:07:00

   4707 hours

  • Pharmaceutical industry
  • English (UK) German
  • 18.Jul 1191 words
  • Pharmaceutical industry

   English (UK) German

   18.Jul.2019 11:07:00

   1191 words

  • Building industry
  • English German
  • 19.Jul 5748 words
  • Building industry

   English German

   19.Jul.2019 17:07:00

   5748 words

  • Food
  • French English
  • 18.Jul 752 words
  • Food

   French English

   18.Jul.2019 10:07:00

   752 words

  • Medical tools
  • English (USA) German
  • 26.Jul 70058 words
  • Medical tools

   English (USA) German

   26.Jul.2019 12:07:00

   70058 words

  • Medical tools
  • Dutch English
  • 19.Jul 628 words
  • Medical tools

   Dutch English

   19.Jul.2019 12:07:00

   628 words

  • Assets & facilities
  • French German
  • 18.Jul 917 words
  • Assets & facilities

   French German

   18.Jul.2019 16:07:00

   917 words

  • Assets & facilities
  • English (UK) German
  • 18.Jul 880 words
  • Assets & facilities

   English (UK) German

   18.Jul.2019 15:07:00

   880 words

标准翻译管理

与我们合作,您才能体会到真正的顾客至上。

如果任务很苛刻,有多少公司能够兑现他们的承诺?

flexword®信守诺言:能力强、能胜任、任何时候都灵活

这使我们成为语言服务公司中的顶级优质服务商。

即使是最复杂的项目和最苛刻的任务,我们也能提供高效的方案。

flexword
翻译和咨询

完善的工作流程,高效的IT网络:

我们拥有5000多名经专业培训、经验丰富的专业翻译、校对、口译人员和语言工程师,这是一个庞大的国际团队。我们具有质资的项目经理用他们专业和可靠的方式完成各种规模的语言服务项目。

请给我们挑战 – 我们精诚团结,将使您的国际项目真正成功!